6 komentářů

    • Celkem zásádní.
      Cikáni nejsou radikální a nemají zapotřebí se stát mučedníky, aby jim Aláh posmrti nadělil 200 pannen, nebo kolik to vlastně je.

      V praxi to znamená, že cikáni jen vyžírají sociální dávky a zneužívají celý ten náš na hlavu postavený systém + občas vyvolají nějaký ten menší konflikt, a tyhle nový imigranti dělají to samé ale jako bonus třeba ve špičce odpálí bombu v jedoucí soupravě metra.

Leave A Reply