15 komentářů

  1. Díky Vám kuřákům jsme pěkně v prdeli, protože všechny daně, které z cigaret odevzdáte do státní kasy a ještě mnohem víc pěněz jde potom na léčení těch sraček, které z toho všichni chytáme.Spočti si, kolik stojí jedna operace srdce a kolik bys toho musel vykouřit, abys to zaplatil.

    • Jsem kuřák, jsem závislý, nedokážu přestat, ale uznávám, že kouření je nesmysl. Vdechovat kouř … taková blbost. Vždycky jsem si myslel, jak tabákový průmysl drží ekonomiku země. Ekonomové společně se zdravotníky ale tvrdí něco jiného:
      „Spotřeba tabáku vede k ekonomickým ztrátám v důsledku větší nemocnosti a úmrtnosti a vyšších nákladů na zdravotnictví. To se odráží v poklesu pracovní produktivity a zpoždění ekonomického rozvoje. Zvýšené náklady spojené s kouřením nesou spotřebitelé, stát a soukromé firmy, kteří tak dotují tabákový průmysl. Bez těchto dotací by kouřilo jen zanedbatelné procento populace a investice do tabákového průmyslu by měla návratnost srovnatelnou s ostatními odvětvími. Kouření stálo Českou republiku v roce 1999 odhadem 88,9 miliardy Kč, zahrneme-li do této částky náklady na celkovou zdravotní péči, výdaje spojené s předčasným úmrtím a náklady související s pasivním kouřením – tato částka odpovídá 4,6 % hrubého domácího produktu (HDP).“
      Ačkoliv to nerad přiznávám, Rofl má pravdu.

Leave A Reply