15 komentářů

  1. KROKODYL on

    Zajimave udaje z Wikipedie: Afroameričané a zločin

    Přestože Afroameričané tvoří ve Spojených státech jen asi 12 % celkové populace, podíl uvězněných mužů afroamerického původu činí 40 % všech vězňů. To je 6,5krát více než bělochů. Tento fakt může mít různé důvody či jejich kombinaci: Afroameričané páchají více zločinů; páchají zločiny, které jsou trestány delšími pobyty ve vězení; nemají prostředky na kvalitní právní služby nebo jsou diskriminováni při trestním stíhání a vynášení rozsudků.[2]
    Afroameričané též páchají vzhledem ke svému zastoupení v populaci daleko více trestných činů. U amerických černochů je sedmkrát větší pravděpodobnost než u lidí jiných ras, že spáchají vraždu, a osmkrát větší pravděpodobnost, že spáchají loupež. U mezirasových trestných činů je devětatřicetkrát častější spáchání násilného trestného činu černochů proti bělochům než naopak a stošestatřicetkrát častější spáchání loupeže. Publikace Colour of Crime, která vychází z oficiálních statistik kriminality, uvádí, že ve Spojených státech je nejlepším ukazatelem úrovně násilné trestné činnosti v oblasti procento populace, která je černá či hispánská.[3] Tvrzení o silné korelaci počtu vražd a procenta zastoupení Afromeričanů v jednotlivých státech USA doložil i profesor Glayde Whitney z Floridské státní univerzity.[4] V letech 2003 až 2009 tvořili v oblasti New Yorku 60 % pachatelů vražd černoši, 29 % Hispánci, 7 % běloši a 3 % Asiaté.

Leave A Reply